Privacyverklaring

Pedicure salon Prachtige Voeten hecht grote waarde aan uw privacy.
Uitgangspunt daarbij zijn de eisen die de  Algemene Verordering Gegevensbescherming(AVG)  daaraan stelt.

In de salon wordt u toestemming en goedkeuren gevraagd ter bescherming van de persoonsgegevens.  Onderstaand formulier is in de salon aanwezig, deze vraag ik U door te lezen en te ondertekenen.

Beste Klant,

Bij deze vraag ik u, uw toestemming en goedkeuren om u persoonsgegevens en een aantal voor de voetbehandeling , belangrijke medische gegevens te mogen noteren op uw patiëntenkaart.

Dit is van belang om medisch verantwoord te kunnen behandelen en/of te kunnen declareren en om te communiceren met andere medische van belang zijnde disciplines, zoals de podotherapeut en huisarts of specialist, die van toepassing zijn voor u, als dit nodig zou kunnen zijn. En dan ook alleen met u toestemming.

Ten aller tijden heeft u en of u vertegenwoordiger/ begeleider toegang tot u eigen gegevens. Mocht u het wenselijk vinden, dan worden deze aan u verstrekt.

Dank u voor u medewerking,

Petra Steijns
Uw medisch pedicure