Vergoedingen

 

Vergoedingen van u zorgverzekering

De praktijkondersteuner van uw huisarts of de diabetesverpleegkundige van uw internist, bepaald in welke sims-classificatie u ingedeeld wordt/bent en welk zorgprofiel.
Dit gebeurt middels een voetscreening. De Sims-classificatie geeft aan welk risico uw voeten lopen.

Voetzorg van de diabetes patiënt (sims 1 met zorgpr. 2 en sims 2 en 3) valt onder de basisverzekering bij nagenoeg alle zorgverzekeraars.( zo nodig even navragen, dit kan ieder jaar weer aangepast worden.)ik probeer u zo goed als mogelijk te tijdig te informeren.

Is u huisarts aangesloten bij de ketenzorg en valt u behandeling hieronder, vraag dit altijd even na( dit is een verlengstukje van de basisverzekering).Breng bij u eerst behandeling altijd even een briefje mee waarop uw sims classicicatie staat vermeld.

De voetzorg van de diabetes patiënt (simms 0 en 1) word bij veel zorgverzekeringen niet meer vergoed, Bij sommige verzekeringen word wel iets vergoed.
En patiënten met reumatoïde artritis, vallen bij de meeste zorgverzekeraars onder de aanvullende verzekering.

Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie!

2015 veranderde het een en ander voor mensen met Diabetes mellitus. De praktijkondersteuner van u huisarts en de diabetesverpleegkundige bepalen in 2018 welke Sims classificatie u heeft en welk zorgprofiel, Dit is heel belangrijk.
Podotherapeut vervult een belangrijke rol, doordat deze uw behandelplan opstelt. Kies een podotherapeut die ook is aangesloten bij de zorgverzekering die u heeft. Vraag als u een afspraak maakt of deze een contract heeft met uw zorgverzekering, anders krijgt u uw behandeling niet vergoed. Sims 0 en 1 worden niet meer vergoed uit de basis verzekering, wel uit sommige aanvullende verzekeringen.

Www.zorgwijzer.nl/vergoeding/pedicure         Voor meer informatie.

U mag ten alle tijden bij u Medisch Pedicure blijven en dit mag u ook aangeven. Alleen wordt niet alles meer vergoed, alleen dat wat de podotherapeut van belang acht, de resterende voetbehandeling zal u zelf moeten betalen. ook de ambulante voetzorg komt er extra bij.
Valt u buiten de ketenzorg, dan kan het zijn dat u uw voetbehandeling vergoed krijgt via de podotherapeut als u DM Type 1 heeft en in uitzonderlijke gevallen Type 2 DM.

Bent u woonachtig in een Zorgcentrum en heeft u uw eigen huisarts en valt u in de ketenzorg, dan mag ik als pedicure ,u voeten verzorgen en bent u  niet verplicht om de pedicure van het zorgcentrum te contracteren. De voetzorg wordt dan vanuit de ketenzorg betaald.

Bent u woonachtig in een zorgcentrum en heeft een de arts van het zorgcentrum dan krijgt u de voetbehandeling in het zorgcentrum bij de pedicure daar, deze behandeling wordt vergoed vanuit het zorgcentrum. voor meer info kijk op NZA.

 Ik houd u op de hoogte van deze ontwikkelingen

;procert